Kilka słów o Sekcji Szczecin D‘ąbie

Jesteśmy jedną‘ z sekcji wchodzą‘cych w skład Oddziału Szczecin Dą‘bie.

Obecnie nasza sekcja liczy 49 członków.

 

 

Spotkania sekcji odbywają‘ się w sezonie lotowym co tydzień. Poza sezonem raz w miesią‘cu - w pierwszy pią‘tek miesi‘ąca.

Miejscem naszych spotkań jest wspólnie wybudowana świetlica.