Sekcja Szczecin D?bie Sezon 2013 Sezon 2012 Sezon 2011 Sezon 2010 Sezon 2009 Loty 2008 Wyniki Imprezy

Sekcja Szczecin D±bie PZHGP wita serdecznie1.10.2014
Do pobrania dostępne jest:
Zestawienie Okręgu Szczecin Młode z 40. 2014

30.9.2014
Do pobrania dostępne s±:
Zestawienie kart wystaw gołębi młodych za 2014 rok

Zestawienia kart wystaw gołebi starych za 2014 rok

16.9.2014
Do pobrania dostępne s±:
Zestawienie okregowe za 2014 rok po weryfikacji

Klasyfikacje najlepszych lotnikow wg. Confficjentu

8.9.2014
Do pobrania dostępne s±:
Lista konkursowa nr 3 gołębi młodych

Lista konkursowa nr 4 gołębi młodych

27.8.2014
Do pobrania dostępna jest:
Lista konkursowa nr 2 gołębi młodych

18.8.2014
Do pobrania dostępna jest:
Lista konkursowa nr 1 gołębi młodych

3.8.2014
Do pobrania dostępne s±:
Zestawienie kategorii do Mistrzostwa Regionu 2014 r.
Zestawienie kategorii do Mistrzostwa Polski 2014 r.
Szczegolowe Mistrzostwo Regionu dla hodowcow z kategoriami
Szczegolowe Mistrzostwo Polski dla hodowcow z kategoriami
Zestawienie wszystkich hodowców w GMP

31.7.2014
Do pobrania dostępne s±:
Rejonowa lista konkursowa Bad Bentheim 4
Lista konkursowa nr 13
Okręgowa lista konkursowa nr 14

Plan lotów gołębi młodych 2014
Rozkład jazdy kabiny - młode 2014

22.7.2014
Do pobrania dostępne s±:
Lista konkursowa nr 12

15.7.2014
Do pobrania dostępne s±:
Rejonowa Lista Konkursowa Roosendaal 2

Okręgowa Lista Konkursowa Roosendaal 2

Lista Konkursowa nr 11

7.7.2014

Do pobrania dostępne s±:
Rejonowa Lista Konkursowa nr 4

Okręgowa Lista Konkursowa nr 1

Lista Konkursowa nr 10
oraz film z wypuszczenia gołębi z lotu Roosendaal 2 z dnia 5.7 2014 r.

29.6.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 9

25.6.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 8,
poprawiona wspólna lista rejonowa nr 2
wspólna lista rejonowa nr 3

16.6.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 7

10.6.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 6

Filmiki wypuszczenia gołębi:

Hildesheim 3

Hildesheim 3

3.6.2014

Filmiki wypuszczenia gołębi:

Bad Bentheim 2

Bad Bentheim 2

2.6.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 5

28.5.2014

Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 4

Filmiki wypuszczenia gołębi:

Hildesheim 2

Hildesheim 2

21.5.2014

Filmiki wypuszczenia gołębi:

Hildesheim 1

Hildesheim 1

18.5.2014
Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 3

13.5.2014
Do pobrania dostępna jest
Lista konkursowa nr 2

oraz filmiki wypuszczenia gołębi:

Magdeburg 1

Magdeburg 2

6.5.2014
Poniżej filmiki wypuszczenia gołębi: Filmik z lotu nr 1 TETEROW

Neuruppin 1

Neuruppin 2

Do pobrania dostępna jest też:
Lista konkursowa nr 1

Okólnik 1/2014

Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2014

Rozkład jazdy kabiny 2014

19.11.2013

Zgłoszenie na wystawę - deklaracja

Karta oceny gołębia

16.10.2013

Okręg Szczecin - zestawienie gołębi starych

12.10.2013

Okręg Szczecin - zestawienie gołębi młodych

29.8.2013

Zestawienie wyników Oddziału Szczecin D±bie 2013 rok.

4.8.2013

Zestawienia hodowców którzy zakwalifikowali się do Mistrzostwa Regionu i Mistrzostwa Polski z najlepszymi wynikami:

Karta wynikow 2013r - Mistrzostwo Polski

Karta wynikow 2013r - Mistrzostwo Regionu

W zal±czniku w plikach Sprawdzenie do Mistrzostwa Regionu i Polski, ci hodowcy ktorzy maj± przy danej kategorii znaki zapytania (??) musz± sami zdecydować, jak± kategorię wybieraj±. Kategorie które maj± oznaczenie (OK) maja już przygotowane zestawienie danej kategorii.

Sprawdzenie do Mistrzostwa Polski

Sprawdzenie do Mistrzostwa Regionu

3.7.2013

Można zapoznać się z List‘ okręgow‘ z lotu Roosendaal I policzon‘ dla 4 oddziałów

2.7.2013

Można zapoznać się z list‘ rejonow‘ nr 8

20.9.2012

Zestawienie hodowców, którzy zdobyli puchary i dyplomy
Poprawione zestawienie w kategoriach

13.9.2012

Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Regionu - zakwalifikowani i karty wyników

Druki spisow gołębi

Kilka słów o Sekcji Szczecin D‘bie

Mamy przyjemno»ć powitać na naszej stronie internetowej. Jeste»my jedn‘ z sekcji wchodz‘cych w skład Oddziału Szczecin D‘bie. Obecnie nasza sekcja liczy 48 członków.

Aktualnie w skład władz Sekcji wchodz‘:

  • Prezes - Jan Kwiatkowski
  • Sekretarz - Leszek Łukaszewicz
  • Skarbnik - Piotr Stengierski

Spotkania sekcji odbywaj‘ się w sezonie lotowym co tydzień, poza tym okresem raz w miesi‘cu - w pierwszy pi‘tek miesi‘ca. Miejscem naszych spotkań jest wspólnie wybudowana »wietlica.