Sekcja Szczecin D?bie Sezon 2013 Sezon 2012 Sezon 2011 Sezon 2010 Sezon 2009 Loty 2008 Wyniki Imprezy

Sekcja Szczecin D‘bie PZHGP wita serdecznie

21.2.2014

Witamy w sezonie 2014.
Poniżej zamieszczamy pierwsze informacje do pobrania:

Okólnik 1/2014

Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2014

Rozkład jazdy kabiny 2014

19.11.2013

Zgłoszenie na wystawę - deklaracja

Karta oceny gołębia

16.10.2013

Okręg Szczecin - zestawienie gołębi starych

12.10.2013

Okręg Szczecin - zestawienie gołębi młodych

29.8.2013

Zestawienie wyników Oddziału Szczecin D±bie 2013 rok.

4.8.2013

Zestawienia hodowców którzy zakwalifikowali się do Mistrzostwa Regionu i Mistrzostwa Polski z najlepszymi wynikami:

Karta wynikow 2013r - Mistrzostwo Polski

Karta wynikow 2013r - Mistrzostwo Regionu

W zal±czniku w plikach Sprawdzenie do Mistrzostwa Regionu i Polski, ci hodowcy ktorzy maj± przy danej kategorii znaki zapytania (??) musz± sami zdecydować, jak± kategorię wybieraj±. Kategorie które maj± oznaczenie (OK) maja już przygotowane zestawienie danej kategorii.

Sprawdzenie do Mistrzostwa Polski

Sprawdzenie do Mistrzostwa Regionu

3.7.2013

Można zapoznać się z List‘ okręgow‘ z lotu Roosendaal I policzon‘ dla 4 oddziałów

2.7.2013

Można zapoznać się z list‘ rejonow‘ nr 8

20.9.2012

Zestawienie hodowców, którzy zdobyli puchary i dyplomy
Poprawione zestawienie w kategoriach

13.9.2012

Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Regionu - zakwalifikowani i karty wyników

Druki spisow gołębi

Kilka słów o Sekcji Szczecin D‘bie

Mamy przyjemno»ć powitać na naszej stronie internetowej. Jeste»my jedn‘ z sekcji wchodz‘cych w skład Oddziału Szczecin D‘bie. Obecnie nasza sekcja liczy 48 członków.

Aktualnie w skład władz Sekcji wchodz‘:

Spotkania sekcji odbywaj‘ się w sezonie lotowym co tydzień, poza tym okresem raz w miesi‘cu - w pierwszy pi‘tek miesi‘ca. Miejscem naszych spotkań jest wspólnie wybudowana »wietlica.