Szczecin Dąbie dn.17-02-2018r.

 

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ODDZIAŁ SZCZECIN DĄBIE – 0416

 

 

O K Ó L N I K 1| 2018

 

I

 

Do udziału we współzawodnictwa lotowym uprawniony jest każdy członek Oddziału Szczecin Dąbie który ;

 

  1. Opłaci składkę stałą plus lotowe od gołębia na spisie i inne należności wynikające z podjętych uchwał przez delegatów do dnia 21 kwietnia 2018 roku.

  2. Złoży w macierzystej Sekcji spis gołębi dorosłych i gołębi młodych, ostemplowany

i podpisany przez lekarza weterynarii o szczepieniu.

 

II

 

W Oddziale współzawodnictwo lotowe będzie rozgrywane w oparciu o regulaminy j/n:

 

  1. Regulamin współzawodnictwa lotowego o Generalne Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych 2018.

  2. Regulamin współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w lotach 2018.

  3. Regulamin współzawodnictwa lotowego Intermistrzostwo 2018.

  4. Regulamin współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych. 2018.

  1. Regulamin współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Regionu II Północ – 2018.

 

III

 

Zarząd Oddziału Szczecin Dąbie w porozumieniu z Zarządami Oddziałów Goleniów, Międzyzdroje, Szczecin, umożliwia hodowcom wymienionych oddziałów do korzystanie z dodatkowych list konkursowych, Rejonowych i Okręgowych.

 

IV

 

Zarząd Oddziału w niniejszym współzawodnictwie lotowym o Mistrzostwo Oddziału sklasyfikuje i nagrodzi :

 

Na punkty :

 

Gołębie dorosłe;

– typowane pierwsze 5 z 10-tki. – 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

- typowane pierwsze 3 z 5-tki - 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

- pierwsze 5 z całości – 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

Gołębie roczne - pierwsze 5 z całości – 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

Gołębie młode – pierwsze 8 z 15 typowanej – 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

- pierwsze 7 z całości – 3 mistrzów puchary i 10 przodowników dyplomy,

Super PUCHAR – suma punktów gołębi starych i młodych : typ, + 5 , + 5 z całości + rocznych + młode.

 

 

Z 50-tki plus z całości. ( kompletne zestawienia drużyn )

 

W kategorii :

A, B, C, D, M, GMP, Intermistrzostwo – 3 mistrzów puchary i wszyscy dyplomy.

 

 

Najlepszy lotnik :

 

- samczyk 1-0 : puchar i dyplom

- samiczka 0-1 : puchar i dyplom

- roczny samczyk 1-0 : puchar i dyplom

- roczna samiczka 0-1 : puchar i dyplom

- młody 2018 : puchar i dyplom

( przy jednakowej ilości konkursów, decyduje suma najniższego conficentu.)

 

Z każdego lotu konkursowego do 500 km gołębi dorosłych i młodych, pierwsze 3 gołębie na liście konkursowej zostaną nagrodzone dyplomem. Z lotów powyżej 500 km pierwszych 5 gołębi zostanie nagrodzonych dyplomem.

 

V

 

Zegary :

 

Nastawianie zegarów – na punkcie wkładań ustalają zarząd i komisje sekcji.

 

Otwieranie zegarów – z lotów do 400 km, - z lotów powyż 500 km, - z lotów powyż. 700 km

- godzina otwarcia będzie ustalona przez Zarząd po przylocie gołębi.

 

VI

 

Po zakończeniu sezonu lotów gołębi dorosłych i młodych w przeciągu 14 dni hodowca ma obowiązek zgłoszenia wyników gołębi w poszczególnych kategoriach do Mistrzostwa Oddziału, Okręgu, Regionu , Intermistrzostwa i GMP.

 

Za zarząd:

Prezes v/c Prezes ds. Lotów